A Hunyadi utca 7. szám alatt található a Művészetek Háza, az egykori Zsinagóga épülete. Az 1800- as évek legelején épült, stílusát tekintve: klasszicizáló késő barokk, ortodox elrendezéssel, ÉK-D-NY-i tájolással.

A mennyezetet kék alapon arany csillagos festés borítja, mely a világ teremtésének a jelképe. Ornamentális díszítés látható a mennyezeten, melyről két szép csillár lógott.  A karzat geometrikus díszítésű. Középen állt egykor a fehérre mázolt tóraszekrény, és a frigyszekrény felett a falra festett függöny. A padló faburkolat volt eredetileg.

A karzati részen az asszonyok imádkoztak, nem voltak aktív résztvevői a szertartásoknak. A férfiak a lenti részen foglaltak helyet. A karzat felett található az épület legszebb stukkója.

Amint belépünk a Művészetek Házába, jobb kéz felé volt egykor a rituális kézmosó, majd a gyönyörű fa ajtón áthaladva, szintén jobb kéz felé az alamizsnagyűjtő vagy szegények perselye volt, ami helyett már egy üveg burkolat mögött kavicsokat láthatunk, emlékezve azokra a mártírokra, akik életüket vesztették. Középen állt a bima, a tóraolvasó asztal, vele szemben a keleti falnál az előimádkozó állvány a lépcsős emelvénnyel, valamint a tórafülke, a frigyszekrény. Mellette a rabbi helye volt, másik oldalán pedig az előimádkozó asztal.

A zsidó közösség vezető rabbija: Büchler Zsigmond volt, – közel 50 éven át-, aki helytörténeti kutatásokat is végzett, munkájához Móra Ferenchez intézett kérdéseket, melyre válaszleveleket kapott.

A deportálások után körülbelül 20 fővel rendelkezett a közösség. Megszűnt zsinagógaként létezni, sok évig raktárként és magtárként működött, galambok lakták.

2017 tavaszán pályázati úton fejeződőtt be felújítása.

Koncertek, kiállítások, kulturális események helyszínéül szolgál.

Csoportok fogadása bejelentkezés útján történik.